top of page

תרגיל 3

האם אתה מנהל חיובי?

למה מיועדת הפעילות?

 

שאלון זה מיועד למנהל אשר מעוניין לבחון את מידת החיוביות שלו במספר רחב של ממדים. שאלון זה פותח על ידי והוא מבוסס על עקרונות הניהול החיובי. אתה מוזמן למלא שאלון זה בכנות מקסימאלית אחת לחודש, לראות באילו ממדים התקדמת ועל מה עדיין נדרש לעבוד.

תרגול:

 

 1. מלא את השאלון בכנות הגבוהה ביותר האפשרית מבחינתך:

     לגבי כל אחד מההיגדים הבאים, ערוך התבוננות פנימית כנה ודרג את עצמך למטרות למידה אישית.

     הסולם: 1. אף פעם; 2. לעתים רחוקות; 3. לעתים; 4. לעתים קרובות מאוד; 5. תמיד.

 

אני נוהג לדבר על דברים חיוביים, לעורר רגשות חיוביים, הצלחות ___

 

אני נוהג לשבח עובדים בפומבי על הצלחות ___

 

אני נוהג ליידע מנהלים מעליי על הצלחות של עובדיי ___

 

אני נוהג לפרגן לקולגות על עבודה טובה ___

 

אני נוהג לומר תודה ___

 

כאשר מספרים לי דבר חיובי, אני נוהג לפרגן ולשאול שאלות הרחבה והעמקה ___

 

אני נוהג לעשות פעולות שגורמות להרגשה טובה בצוות שלי ___

 

כאשר באים אליי עם בעיה, אני שם דגש על פתרונות ויוצר אופטימיות ___

 

כאשר מבצעים כלפיי אקט פוגעני כזה או אחר, אני נותן הזדמנות חוזרת ויודע לסלוח ___

 

אני מצליח לייצר אופטימיות ותקווה גם במשימות קשות ___

 

 

 2. סכם את הנקודות (מקסימום 50): ________

 

 3. בחר לעצמך שני נושאים בהם תרצה להתמקד ולהשתפר בשבועיים הקרובים:

  

      __________________________________________________________________

 

      __________________________________________________________________

bottom of page