top of page

מושגים מרכזיים בפסיכולוגיה חיובית

מטרתו של חלק זה באתר, לערוך לך המנהל היכרות עם המושגים המרכזיים בעולם הפסיכולוגיה החיובית ועם המחקרים הבולטים בתחום. עולם הפסיכולוגיה החיובית מתפתח במהירות כאשר יותר ויותר מושגים מתוקפים על ידי הניסיון הפרקטי וקיימת מגמה ברורה של מחקרים המראים את הקשר שבין רגש חיובי להצלחה. השילוב בין מושגים ומחקר יוצר תאוריה עשירה ומעניינת אשר פותחת לנו כיווני חשיבה חדשים.

 

הנך מוזמן להעמיק את ידיעותיך בתחום.

bottom of page