top of page

הרצאות וסדנאות ברוח הפסיכולוגיה החיובית

ייעוץ אישי

תהליך יעוץ אישי למנהל ליישום גישת הניהול החיובי. מטרות התהליך תמיכה רציפה במנהל המעוניין ליישם את הגישה. התהליך כולל הסבר על הגישה, ניתוח צורכי המנהל ותכנון אסטרטגית פעולה, ניתוח משותף של יישום הגישה על ידי המנהל. (התהליך כולל 6 פגישות אישיות)

Please reload

סדנה

סדנה למנהלים בנושא ניהול חיובי. מטרת הסדנה היא לערוך הכרות ראשונית עם המושגים הקשורים לניהול החיובי ולתת למנהל כלים הראשוניים לפעולה. הסדנה כוללת מושגים מרכזיים מעולם הפסיכולוגיה החיובית, מחקרים המראים את תועלת הגישה, התנסות אישית במספר כלים מוך הגישה, מתן כלים מעשיים למנהל הרוצה ליישם את הגישה. (משך הסדנה חצי יום הדרכה)

Please reload

פיתוח צוות

סדנה להגברת החיוביות בצוות. מטרת הסדנה לסייע לצוות לזהות גורמים חיוביים בעבודתו, ללמד את חברי הצוות לפרגן ולהוקיר זה את עבודתו של זה ולבנות יחסים חיוביים להמשך. הסדנה כוללת הסבר על גישת הניהול החיובי, התנסויות צוותיות בהגברת החיוביות בחיי היום יום, זיהוי משותף של חוזקות וגורמי הצלחה ומינופם ליצירת מערכת יחסים חיובית בצוות.(הסדנה נמשכת יום הדרכה שלם))

Please reload

הרצאה

הרצאה למנהלים בנושא ניהול חיובי. מטרת ההרצאה היא לערוך הכרות ראשונית למנהלים עם גישת הניהול החיובי וליצור מוטיבציה לפעולה. ההרצאה כוללת מושגים מעולם הפסיכולוגיה החיובית, מחקרים המראים את התועלת בניהול על פי הגישה, דוגמאות מעשיות ליישום הגישה ומספר כלים מעשיים ליישום. (משך ההרצאה כשעה עד שעה וחצי)

Please reload

תהליכי שינוי

ליווי תהליך שינוי ארגוני ברוח הפסיכולוגיה החיובית. מטרת התהליך ליצור הד חיובי לשינוי הארגוני ולהובילו ברוח רעננה ושונה. התהליך מתאים לנושאים רבים של שינוי ארגוני כגון: שינוי תרבות ארגונית, בניית חזון וערכים, שינוי מבנה ארגוני, פיתוח מנהיגות ותהליכי מיזוג. התהליך בנוי בגישת חקר מוקיר על פי ארבעת שלבי השינוי על פי הגישה. מודל 4-D)

Please reload

כנס חברה

(Appreciative Inquiry Summit) כנס רב משתתפים לעבודה משותפת על נושא מרכזי. מטרת הכנס לאפשר לקבוצה גדולה של אנשים עבודה משותפת עד להשגת תוצר משותף. הכנס מתאים לשלב התחלתי של התנעת נושא בארגון, כנס יעדים שנתי, בניית חזון, גיבוש ערכים לתרבות ארגונית ועוד. הכנס יוצר תהליך של שותפות ורתימה. הוא בנוי על מודל 4-D של החקר המוקיר.(הכנס כולל יום עבודה ארוך)

Please reload

שיחת יעוץ טלפוני

שיחה טלפונית לסיוע ביישום גישת הניהול החיובי. השיחה מיועדת למנהלים שקראו את הספר "ניהול חיובי" או למנהלים שהשתתפו בסדנה ומעוניינים ליישם את הגישה. השיחה כוללת ניתוח קצר של צורכי המנהל ומתן כלים מעשיים המותאמים למנהל.(השיחה נמשכת כשעה)

Please reload

Destiny

שלב היישום וההטמעה: שלב זה הוא כמובן הקשה מכולם, שלב הקמת צוותי עבודה, יישום הפעולות אשר הוגדרו בשלב התכנון ובניית פעילויות מעצימות נוספות. שלב זה, אורכו בדרך כלל מספר חודשים עד שנה.(התהליך יותאם לצורכי הארגון וטיב השינוי שעל הפרק)

Please reload

Design

שלב התכנון: כיצד נהפוך את החלום למציאות. בשלב זה לוקחים את הצהרות החלום ובונים תכניות מפורטות - כיצד נממש יחד את החזון? שלב זה מתבצע פעמים רבות יחד עם שלב החלום, גם הוא בסדנה רבת משתתפים (Appreciative Inquiry Summit)

Please reload

Dream

שלב החזון והחלום: במבט קדימה, מה אנחנו רוצים לשמר ומה אנחנו רוצים ליצור? בשלב זה חברי הארגון מתארים את מה שהם היו רוצים לראות קדימה. חזון מיטבי של הארגון. פעמים רבות שלב זה מתבצע בכנס רב משתתפים, אשר מגדירים יחד סביב שולחנות עגולים את החלום קדימה.

Please reload

Discovery

שלב החקר והגילוי: מטרתו להניע את התהליך בארגון, לזהות את הגרעין המיטבי (Positive Core), אשר ממנו ייגזרו החזון והחלומות על הארגון במיטבו. מרכזו של שלב זה הוא ראיונות מוקירים עם כל חברי הארגון, כלומר ראיונות שבהם עובדי הארגון נשאלים על רגעי שיא והצלחות, הן ברמת הארגון והן ברמה האישית. בדרך כלל מנוסח מסמך סיכום מתוך הראיונות, אשר משמש גם לשלב הבא וגם כמסמך הגרעין החיובי של הארגון)

Please reload

קורס אימון חיובי למנהלים

הכשרת מנהלים באימון על פי גישת הפסיכולוגיה החיובית– מטרת ההכשרה היא: הקניית מיומנויות אימון ברוח הפסיכולוגיה החיובית למנהלים.מנהלים רבים מתלבטים בשאלות הקשורות בתפקידם כחונכים התנהגותית של מנהלי המשנה ושל עובדיהם. פעמים רבות התלבטות זו נולדת עקב החשש לעסוק בממדים ה"רכים" של ההתנהגות.ההכשרה מעניקה מענה למנהל שהחליט לעסוק בחניכה התנהגותית ומחפש כלים יעילים לביצוע התהליך. הכשרה מבוססת על עקרונות האימון החיובי ומודל GROW. ההכשרה כוללת סדרה של מפגשי יסודות וניתן להרחיבה כך שתכלול גם הדרכה מעשית וליווי מנהל המתחיל את תהליך החניכה בפועל. (ההכשרה כוללת 6-10 מפגשי הדרכה בני חצי יום)ההכשרה מועברת בשיתוף פעולה עם ד"ר גילת דגן, חברת הנהלת האיגוד הישראלי ל אימון פסיכולוגי ומומחית באימון מנהלים חונכים.)

Please reload

bottom of page