top of page

תרגיל 7

צור מערכת יחסים חיובית בצוות שלך

למה מיועדת הפעילות?

 

התרגיל מיועד למנהל המעוניין לערוך התבוננות מעמיקה על הצוות שלו. בעזרת השאלון תוכל למפות נושאים לקידום יחסים איכותיים אצלך בצוות.

תרגול

 

1. חשוב על הצוות שלך בשנה האחרונה, הרץ בראש סרט בו הנך רואה את כל מה שהתרחש בשנה האחרונה.

 

2.  מפה את הצוות שלך (תן ציון, 1 הנמוך ביותר ו-10 הגבוה ביותר):

 

באיזו מידה אנשים חשים גיבוי ממך כמנהל? ___

 

באיזו מידה נוצרו חברויות אצלך בצוות? ___

 

באיזו מידה קיימים בצוות שלך מעגלים קצרים של תקשורת? ___

 

באיזו מידה קיימת הכלה רגשית בצוות שלך? ___

 

תן ציון לרמת האמון בצוות: ___

 

באיזו מידה אנשים בצוות שלך מרגישים בבית? ___

 

באיזו מידה אנשים בצוות שלך מקבלים אנרגיה זה מזה? ___

 

באיזו מידה הצוות שלך מתאושש מהר ממשברים? ___

 

באיזו מידה הצוות שלך חש שעבודתו משמעותית? ___

 

באיזו מידה הצוות שלך נקי מחברים "מרעילים" מפחיתי אנרגיה? ___

 

סכם את הנקודות (10 - נמוך מאוד – 100 - גבוה מאוד).

 

3. כתוב לעצמך סדרה של פעולות שאותן תוכל לעשות על מנת ליצור מערכת יחסים חיובית בצוות שלך:

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

bottom of page