top of page

תרגיל 6

ניתוח הצלחות בצוות

למה מיועדת הפעילות?

 

תרגיל זה יכול לשמש לאירועים מיוחדים שבהם הצוות מקדיש יום לעצמו, אולם הוא יכול בהחלט, במודל מקוצר יותר, להיכנס לשגרת הניהול של הצוות (כמו במקרה הקודם, תרגל זאת קודם כול בעצמך).

תרגול

 

  1. בקש מהצוות להתחלק לזוגות.

  2. בתוך הזוגות, כל זוג בוחר שני מקרים שבהם הצוות הצליח מאוד בשנה האחרונה.

  3. הזוג מנתח יחד את גורמי ההצלחה ורושם אותם לפניו.

  4. בקש מכל זוג לתאר מה בחר ולשתף.

  5. קיים דיון על המקרה המוצלח ביותר לדעת מרבית הזוגות – נתחו יחד את גורמי ההצלחה, וכתוב אותם על הלוח.

  6. לאחר שאיתרתם בסעיף 5 את גורמי ההצלחה המשותפים, לגבי כל גורם הצלחה, נהל סיעור מוחות - כיצד נוכל להבטיח שגורם ההצלחה יופיע שוב ואף בעוצמה רבה יותר?

  7. לתרגיל זה וריאציות נוספות רבות: כך לדוגמה תוכל למקד זאת בנושא ספציפי, במקום לשאול שאלה כללית על הצלחה, תוכל לשאול על נושאים ספציפיים שאותם תרצה לקדם. על מנת להדגים, זאת נתאר מספר שאלות אפשריות:

עמידה במשימות - תאר תקופות בחיי הצוות שבהן חשת וחווית עמידה מלאה במשימות (איך זה קרה, מי תרם, מה אתה עשית,       אילו יחסים היו בצוות שקדמו זאת)

 

אמון- תאר אירועים בצוות שבהם התפתח אמון מיוחד במינו (מה הסימנים שנוצר אמון, כיצד הוא התפתח, מה היו התוצאות)

 

סינרגיה של חוזקות – תאר מצבים בחיי הצוות שבהם הכישורים הייחודיים של מרבית חברי הצוות באו לידי ביטוי (איך זה היה, מה אפשר זאת, תאר אנשים ספציפיים)

 

מיקוד במטרות – תאר מצבים בחיי הצוות שבהם היה מעבר מהתלבטויות למיקוד חד במטרה (כיצד זה קרה, תאר רגע ספציפי, מי היה מעורב)

 

תקשורת פתוחה – תאר הזדמנויות שבהן התנהלה בצוות תקשורת פתוחה (כיצד הרגשת, מה תרם לפתיחות, תאר ספציפית)

 

בצורה זו ניתן לקחת כמעט כל נושא ולבנות סביבו סדרה של שאלות המכוונות את הצוות לניתוח ההצלחות והחוזקות.

bottom of page