top of page

תרגיל 2

הגברת החיוביות בקשר עם עובדיך

למה מיועדת הפעילות?

 

מטרת הפעילות היא להעלות את יחס החיוביות שלך. זכור היחס הנכון הוא 3:1 כלומר על כל שלשה מסרים חיוביים מסר שלילי אחד.

תרגול

 

  1. בחר 3 עובדים או קולגות

     

      ________________________________

     

      ________________________________

 

      ________________________________

 

 

 2. ערוך על כל אחד מהם תצפית במהלך שבוע עבודה שלם ורשום לעצמך פעולות חיוביות,

     אפילו קטנות אותן הוא ביצע (לפחות שלוש).

3. מצא זמן לקראת סוף השבוע, שב לשיחה קצרה עם כל אחד מהם ופרגן לו על מה שראית, לחילופין הנך יכול לעשות זאת בפגישה לא פורמאלית.

 

 4. כתוב מספר מילים על השפעת המהלך

 

      __________________________________________________________________________________________________________

     

      __________________________________________________________________________________________________________

 

      __________________________________________________________________________________________________________

bottom of page