top of page

תרגיל 1

פתיחה חיובית לישיבת צוות או ישיבות מחלקה

למה מיועדת הפעילות?

 

פעילות זו מיועדת למנהלים אשר מתלבטים כיצד לעורר התלהבות ואווירה של עשייה בישיבה לסיכום הרבעון.

הכנה

 

  1. בחר את שלשת ההצלחות הגדולות ביותר של המחלקה ברבעון האחרון

     

      ______________________________________________________________________________________________

     

      ______________________________________________________________________________________________

 

      ______________________________________________________________________________________________

 

 

 2. נתח כל אחת מהם על פי הטבלה הבאה:

בישיבה

 

  1. פתח את הישיבה הרבעונית ותאר את סיפורי ההצלחה, תאר בהתלהבות את הסיפורים וגורמי ההצלחה ולאחר מכן את ההשלכות החיוביות של כל סיפור.

  2. אמור תודה אישית לכל אחד מהתורמים המרכזיים, הזכר שתמיד זו עבודת צוות אבל ציין את התורמים הבולטים.

bottom of page