top of page

קראו קטעים מתוך הספר "ניהול חיובי" 

מאת יהודה בידרמן

ניהול חיובי הוא דרך, השקפת עולם, ידע ופרקטיקה, אשר מכוונת להצלחה ולאושר, באמצעות דגש על הגברת רגשות חיוביים, וזאת בניגוד לניהול על ידי פחד ויראה. חיזוק העוצמות האישיות והפעלתן באופן מוגבר, בניגוד לניסיונות לתקן חולשות.

 

הניהול החיובי מעדיף חקר והוקרה של הצלחות כשיטת למידה ושינוי, על פני חקר תקלות ובעיות. הניהול החיובי הוא כלי ניהולי חדשני נוסף למנהלים אשר רוצים להרחיב את סל הכלים הניהוליים שלהם.

פעילויות מרכזיות בייעוץ ארגוני אותן אנו מציעים לארגונים.

Please reload

הסבר על מושגי המפתח בעולם הפסיכולוגיה החיובית.

Please reload

פעילויות ברוח הניהול החיובי אותם אנו מעבירים למנהלים, צוותים וארגונים.

Please reload

כלים וטיפים ניהוליים

כלים מהפסיכולוגיה החיובית, להתנסות על מנת להפוך למנהל חיובי יותר.

Please reload

החזון האישי שלי:

 

גישה פרקטית: להמשיך ולשנות את נקודת המבט של העובדים והמנהלים ממיקוד במה שאינו עובד - השלילי, החולשות והבעיות, אל עבר מיקוד אנרגיה רבה יותר בכישרונות, ביכולות - במה שעובד. זאת על מנת להבטיח הצלחה עסקית רבה יותר. מרכיב זה כולל בתוכו את הרעיון שניהול חיובי יוכל להביא אותך, המנהל, אל עבר הצלחה עסקית רבה יותר.

 

עמדה ערכית: אמנם כולנו עובדים גם על מנת להתפרנס, אבל הגישה שאותה אני מציע, תוביל את אנשיך לחיים מאושרים יותר. אני מאמין שכל עובד זכאי להיות מאושר. אנו מבלים את מרבית שעות הערות שלנו בעבודה. אחריותו האישית של המנהל לאושרם של עובדיו גדולה ממה שמרבית המנהלים נוהגים לחשוב. ההשפעה שלך כמנהל על אושרם של כל אחד ואחד מעובדיך עצומה. לאתר זה יומרה ערכית לסייע ליצירת סביבת עבודה טובה יותר, חיובית יותר, אשר תתרום לאושרם של אנשים בעולם העבודה.

לחצו כאן לרכישת הספר

bottom of page